Meedia ja publikatsioonid

  • Muinsuskaitse aastaraamat 2012. Artikkel: “Padise kloostri varemetepargi digitaliseerimine ja ajalooliste ehituslike ladestuste kaardistamine”,  autor Liis Keskküla

  • Raplamaa sõnumid: “Velise seltismaja restaureerimise projekt”

Maire Kõrver: http://www.sonumid.ee/index.php3?teema=uudis&lookup=uudis&ID=514977

  • Raamat  „Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel. Keskiajansilta Padisen ja Vantaanvälillä.“ Padise, 2012.

Raamat on rahvusvahelise uurimisprojekti „Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel“ (2010-2012) tulemus

Publikatsiooni töörühm:

Autorid:

Kaur Alttoa (Tartu Ülikool), Villu Kadakas (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut), Aivar Põldvee (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut), Krista Andreson (Tartu Ülikool), Mart Keskküla (AS Restor), Liis Keskküla (OÜ Arhgild), TapioSalminen (Tampere Ülikool), Tuuli Heinonen (Helsingi Ülikool), Andreas Koivisto (Vantaa Linnamuuseum), SanteriVanhanen (Helsingi Ülikool), RiikkaVäisänen (Vantaa Linnamuuseum).

Toimetaja Erki Russow (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)

Keeletoimetajad KatreKaju, JuttaKuitunen (Vantaa Linnamuuseum), Andreas Koivisto (Vantaa Linnamuuseum)

Kujundaja Kersti Siitan

Tõlge OÜ Toimetus ja Käännös-AazetOy

Projektijuht Heli Nurger

Lühikokkuvõte:

Padise ja Vantaa piirkonna ajaloolised kontaktid ulatuvad tagasi keskaega, mil 14. sajandi 70 aasta vältel olid Padise kloostril valdused tänapäevase Vantaa, Porvoo ja Sipoo aladel. Ühine ajalugu andis hea ja loogilise aluse koostööks.

Padise kloostrikompleksi ei olnud süstemaatiliselt ja teaduslikult aastaid uuritud ja Vantaa piirkonna ajaloouurimises oli just keskaja osas tühimik. Nii Eestis kui Soomes paralleelselt toimunud arheoloogilistel väljakaevamistel osalesid tudengid mõlema riigi ülikoolidest. Arhiiviuuringutes osalesid oma ala asjatundjad mõlemast riigist. Publitseeritud trükis on esimene soomekeelne põhjalik ülevaade Padise kloostri ajaloost ja seostest Vantaa piirkonnaga, millest Soome medievistid seni on puudust tundnud.

Raamat annab põhjaliku ülevaate tsistertsluse ajaloost Eestis, Padise kloostri uurimis- ja ehitusloost, tsistertslaste kunstipärandist Harju-Risti krutsifiksi näitel, Padise foogtide säilinud arveraamatutest Rootsi Riigiarhiivis, Padise kloostrivaremete tulevikuplaanidest, uusimaalaste kontaktidest Tallinnaga keskajal, talupoegade elust keskaja Vantaa piirkonnas, rauakäsitlemisest keskaja Uusimaal, taimematerjalist Vantaa piirkonna leidude hulgas ning keraamikaleidudest Padisel ja Vantaas.

Raamatu koostamisele eelnesid põhjalikud uuringud Eesti, Soome, Rootsi, Saksamaa ja Poola arhiivides ning arheoloogilised väljakaevamised Padisel Eestis ja Vantaa piirkonnas Soomes kahe aasta jooksul.

  • „Pilkupüüdvad rehemajad külamaastikul“

Tiina Kolk http://www.tarbija24.ee/1044722/pilkupuudvad-rehemajad-kulamaastikul/

  • „Rehetares valgust püüdmas“

Kadri Tamm http://leht.aripaev.ee/images/publicationimages/ff00bba3-8690-474a-9103-9e1da59ea06b-Paper/issue.pdf

  • Näitus „Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel“

Näituse koostasid Heli Nurger, NeleKangert, Aivar Põldvee, Andreas Koivisto, Villu Kadakas ja Liis Keskküla.

  • Võistlustöö HEINAKUHI

Autorid Andri Valk ja Liis Keskküla http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/arhitektuurivoistlus/kataloog-2/heineakuhi/

  • „Padise klooster kutsub külastajaid keskaega“

Heli Nurger http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/padise/elu/padise-klooster-kutsub-kulastajaid-keskaega.d?id=64814558